Гаряча телефонна лінія:
(044) 288 21 98
замовити дзвінок

Питання-Відповіді


 

   Чи можу я взяти пенсіонера на утримання?


Ви можете заповнити заявку, з вами зв'яжуться.

 

   Я хочу підписати договір довічного утримання, які мої дії?


Заповніть заявку і ми зв'яжемося з вами.

 

   Що включає в себе поняття договір довічного утримання?


Відповідно до статті 744 Цивільного Кодексу України, за договором довічного утримання (догляду) одна сторона (відчужувач) передає другій стороні (набувачеві) у власність житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач зобов'язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно.
 

 
   Які вимоги існують до форми договору довічного утримання, якщо предметом договору
   
   є нерухомість?

 

 

Відповідно до статті 745 Цивільного Кодексу України встановлюється загальна вимога щодо форми договору довічного утримання - укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.

 

 
   Хто може виступати у ролі Відчужувача та Набувача в договорі довічного утримання?
 
   Чи існують обмеження?

 

 

Відповідно до статті 746 Цивільного Кодексу України Відчужувачем у договорі довічного утримання (догляду) може бути фізична особа незалежно від її віку та стану здоров'я, Набувачем може бути повнолітня дієздатна фізична особа або юридична особа.

Якщо сторони мають всі необхідні права на укладення такого виду договору – в такому випадку законодавством не встановлено обмежень.

 

   Які тонкощі існують при укладанні договору довічного утримання щодо майна,
 
   яке перебуває у сумісній власності?

 

Відповідно до статті 747 Цивільного Кодексу України майно, що належить співвласникам на праві спільної сумісної власності (зокрема майно, що належить подружжю) може бути відчужене ними на підставі договору довічного утримання.
Якщо Відчужувачем є один із співвласників майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, договір довічного утримання може бути укладений після визначення частки цього співвласника у спільному майні або визначення між співвласниками порядку користування цим майном.

У разі смерті одного із співвласників майна, що було відчужене ними на підставі договору довічного утримання (догляду), обсяг зобов'язання набувача відповідно зменшується.
 

 

   Коли у набувача виникає право власності на майно, передане за договором?


Відповідно до статті 334 Цивільного Кодексу України Набувач стає власником майна, переданого йому за договором довічного утримання з дня державної реєстрації цього договору відповідно до чинного законодавства.

 

   В чому полягають обов’язки набувача за договором довічного утримання?


Відповідно до статті 749 Цивільного Кодексу України, в договорі довічного утримання можуть бути визначені всі види матеріального забезпечення, а також усі види догляду (опікування), якими набувач має забезпечувати відчужувача.
Набувач зобов'язаний у разі смерті відчужувача поховати його, навіть якщо це не було передбачено договором довічного утримання (догляду). Якщо частина майна відчужувача перейшла до його спадкоємців, витрати на його поховання мають бути справедливо розподілені між ними та набувачем.

Якщо обов'язки набувача не були конкретно визначені або у разі виникнення потреби забезпечити відчужувача іншими видами матеріального забезпечення та догляду спір має вирішуватися відповідно до засад справедливості та розумності.

 

   Чи може набувач бути зобов’язаний забезпечити відчужувача житлом?


Відповідно до статті 750 Цивільного Кодексу України Набувач може бути зобов'язаний забезпечити відчужувача або третю особу житлом у будинку (квартирі), який йому переданий за договором довічного утримання. У цьому разі в договорі має бути конкретно визначена та частина помешкання, в якій відчужувач має право проживати.

 

   Коли саме набувач має право розпоряджатися житлом?


Після припинення Договору довічного утримання, тобто після смерті Відчужувача.


 

   
   Як саме визначається матеріальне забезпечення, яке щомісячно має
 
   надаватися відчужувачу?

 


Відповідно до ст. 751 Цивільного Кодексу України матеріальне забезпечення, яке щомісячно має надаватися відчужувачу, підлягає грошовій оцінці. Така оцінка підлягає індексації у порядку, встановленому законом.

Під “матеріальним забезпеченням” слід розуміти не лише грошові суми, надані відчужувачеві, а й вартість продуктів, ліків та інших предметів, наданих набувачем під час виконання своїх обов'язків. Грошову оцінку матеріального забезпечення мають право провести самі сторони договору. В разі відсутності згоди щодо вартості майна, таку оцінку може провести професійним оцінювач.


 

   Чи можлива заміна набувача за договором довічного утримання?


Відповідно до ст. 752 Цивільного Кодексу України у разі неможливості подальшого виконання фізичною особою обов'язків набувача за договором довічного утримання з підстав, що мають істотне значення, обов'язки набувача можуть бути передані за згодою відчужувача члену сім'ї набувача або іншій особі за їхньою згодою.
Відмова відчужувача у наданні згоди на передання обов'язків набувача за договором довічного утримання іншій особі може бути оскаржена до суду. У цьому разі суд бере до уваги тривалість виконання договору та інші обставини, які мають істотне значення.

 

   Чи можлива заміна майна, яке було передане набувачеві за договором?


Відповідно до ст. 753 Цивільного Кодексу України Набувач та Відчужувач можуть домовитися про заміну речі, яка була передана за договором довічного утримання, на іншу річ. У цьому разі обсяг обов'язків набувача може бути за домовленістю сторін змінений або залишений незмінним.

 

   За яких обставин договір довічного утримання може бути припинено?


Відповідно до ст. 755 Цивільного Кодексу України Договір довічного утримання може бути розірваний за рішенням суду:

1) на вимогу відчужувача або третьої особи, на користь якої він був укладений, у разі невиконання або неналежного виконання набувачем своїх обов'язків, незалежно від його вини;
2) на вимогу Набувача;
3) зі смертю відчужувача;
4)якщо у набувача немає спадкоємців або вони відмовилися від прийняття майна, переданого відчужувачем, відчужувач набуває право власності на це майно, у цьому разі договір довічного утримання припиняється.

 

   Які правові наслідки несе за собою розірвання договору довічного утримання?


Відповідно до ст. 756 Цивільного Кодексу України, у разі розірвання договору довічного утримання у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням набувачем обов'язків за договором, Відчужувач набуває право власності на майно, яке було ним передане і має право вимагати його повернення. У цьому разі витрати, зроблені набувачем на утримання та (або) догляд Відчужувача, не підлягають поверненню.


У разі розірвання договору у зв'язку з неможливістю його подальшого виконання Набувачем з підстав, що мають істотне значення, суд може залишити за Набувачем право власності на частину майна, з урахуванням тривалості часу, протягом якого він належно виконував свої обов'язки за договором.

 

   Які правові наслідки несе за собою смерть набувача?


Відповідно до ст. 757 Цивільного Кодексу України Стаття обов'язки Набувача за договором довічного утримання переходять до тих спадкоємців, до яких перейшло право власності на майно, що було передане Відчужувачем.
Якщо спадкоємець за заповітом відмовився від прийняття майна, що було передане Відчужувачем, право власності на це майно може перейти до спадкоємця за законом.

Якщо у набувача немає спадкоємців або вони відмовилися від прийняття майна, переданого відчужувачем, відчужувач набуває право власності на це майно. У цьому разі договір довічного утримання припиняється.

 

 

   Чи необхідна згода подружжя при укладанні ДДУ на підставі сумісно нажитого майна?


Відповідно до статті 65 Сімейного Кодексу України дружина, чоловік розпоряджаються майном, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, за взаємною згодою.

Для укладення ДДУ одним із подружжя, згода другого з подружжя має бути подана письмово та повинна бути нотаріально засвідчена.